Služby

navrhy

Návrhy řešení, poradenství

Na základě Vašeho zadání zpracujeme návrh řešení včetně prezentace návrhu.


formulace

Pomoc při formulaci požadavků

Jestli nemáte zadání přesně specifikováno, pomůžeme Vám zadání zformulovat.


dokumentace

Zpracování výkresové dokumentace

Zpracujeme dokumentaci v požadované úrovni.


konstrukce

Konstrukční činnost

S pomocí zkušených konstruktérů vyřešíme
i náročná řešení.


integrace

Činnost systémového integrátora

Realizujeme integraci a spojení různých komponent, systémů a subsystémů v jeden fungující celek.


vizualizace

Vizualizace

Názornost - 3D vizualizace umožní lépe nahlížet
na reálnou podobu záměru.


servis

Servis

Záruční a pozáruční servis vedený zkušenými techniky.