Benefity

design

Kvalitní design a provedení

Nezapomínáme na design a precizní technické provedení. Oko zákaznických auditorů ve Vašich provozech bude právem potěšeno.

efektivita

Efektivní využití prostoru

Důmyslná řešení přináší maximální využití úsporu prostoru. Eliminuje či oddaluje nutnost investic
do rozšíření výrobních nebo skladových prostor. Snižuje i provozní náklady.

udrzba

Minimální nároky na údržbu, čištění, hygienu

Maximální jednoduchost konstrukčního řešení, odpovídající materiálové provedení, spolehlivé, prověřené, moderní a rychle dostupné komponenty od celosvětově působících společností kladou obsluze a údržbě minimální nároky.


zivotnost

Životnost

Použitím komponentů s vysokou životností, systémem řízení a organizací materiálových toků, minimalizací provozních časů nutných ke splnění úkolu výrazně ovlivňuje životnost investice. (MTBF, MTBR)


spotreba

Nízké nároky na spotřebu energií

Využití komponentů s vysokou účinností, systémem řízení a organizací materiálových toků, minimalizací provozních časů nutných ke splnění úlohy výrazně ovlivňuje provozní náklady na straně spotřeby energií.


rentabilita

Rentabilita investic - ROI

ROI je jeden ze zásadních faktorů investice, pomůžeme Vám dosáhnout kladného výsledku.


bezpecnost

Bezpečnost

Chytré uspořádání materiálových toků eliminuje kolizi při manipulaci a vyhnete se úrazu či poškození výrobního zařízení.


pracovni prostredi

Pracovní prostředí

Důsledně hledáme optimální řešení z hlediska ergonomie, maximální eliminace negativních dopadů na obsluhu (hlučnosti) spolu se zajištěním maximální možné bezpečnosti.


optimalizace

Optimalizace materiálového toku

Systémy FIFO LIFO jsou běžnou součástí našich řešení.


invence

Invence a inovace

Sledujeme vývoj vědeckého a technického pokroku
v oblasti interní logistiky. V důsledku inovací dochází k úsporám práce a přírodních zdrojů. Zdokonalení
či postupný vývoj daných komponentů promítáme do běžného procesu. Zkušenosti, důvtip
a vynalézavost.


roi